Copyright © 2010 - 2016
by Henning Rolapp
Valid HTML 4.01 Strict


Personlig støtte til pårørende hvis familien rammes af demens
Sygeplejerske, demenskoordinator Anna Marie Rolapp.                              
Med min store erfaring kan jeg i høj grad supplere den støtte, der normalt kan opnås via det offentlige.Privat personlig støtte
Rådgivning i eget hjem for den demensramte og pårørende, f.eks. hjælp til:
• Hvordan man som pårørende overkommer den store
  belastning
• At vurdere om ens kære får den optimale behandling
• Ofte er demens en LIVSSTILSYGDOM
  Så derfor vejledning om ernæring, forebyggelse m.m.
  Demens kan være følgesygdom af andre sygdomme eller
  anden sygdomsbehandling

• Hvordan modvirkes en yderligere udvikling af demens       
• Hvad familien eller den demente selv kan gøre
• Om at bo i egen bolig eller i plejebolig
• Personlig støtte i forhold til behandlingssystemet

• Vurdering af den medicinske behandling
• Rimelige priser

Undervisning/Foredrag
Giver undervisning og foredrag til personalet i ældreplejen eller andre eksterne institutioner.
Undervisningsindholdet aftales separat.

Eksempler på undervisning:
• Kommunikation og omgang med demensramte
• De mange forskellige demenstyper
• Hvilke signaler skal plejepersonalet være opmærksomme på
• Hvordan håndteres voldsom vrede og udadreagerende adfærd 
• Har jeg en personlighed, der egner sig til at omgås demente     

Profil

Jeg har siden 1989 været med i demensarbejdet - og helt fra starten.
Medvirkede i udviklingsarbejdet omkring den nationale fastlæggelse af demensindsatsen.
Tilstræber naturlighed i demensarbejdet og - troværdighed, troværdighed, troværdighed.
Demens er et handicap, men behøver ikke være en ulykke.

Tryk på et af nedstående links for at læse mere:
Kontakt
 

Telefon 86 34 41 87 Århus eller mobil 51 86 25 36
Mail